Registracija Moj Tele2

Korak 1: Upiši svoju e-mail adresu i lozinku koju želiš koristiti za pristup u Moj Tele2. E-mail adresa i lozinka koje ovdje upišeš bit će adresa i lozinka koje ćeš koristiti za pristup u Moj Tele2 nakon što završiš proces registracije.
Lozinka mora sadržavati najmanje 6 znakova, te barem jedno veliko slovo i broj.
Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2